Ugrás a tartalomhoz

Jogi nyilatkozat

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. jognyilatkozata

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!


A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: Takarékbank Zrt.) Takarékinvest weboldalának megtekintésével (a www.takarekinvest.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem


A Takarékbank Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Takarékbank Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Az információkat angol és magyar nyelven olvashatják. A két szöveg eltérhet egymástól, a fordítás nem szinkronfordítással készült.

A weboldalakon található információk


A Takarékbank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Takarékbank Zrt. törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget.
Az aktuális feltételrendszert a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

A felelősség kizárása


A Takarékbank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Takarékbank Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Takarékbank Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal.
A Takarékbank Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Takarékbank Zrt. weboldalaihoz kapcsolódnak.
A Takarékbank Zrt. nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Takarékbank Zrt., illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok


Amennyiben Ön anyagot bocsát a Takarékbank Zrt. rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Takarékbank Zrt. általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Takarékbank Zrt.-vel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Takarékbank Zrt.-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól.
A fentiek nem vonatkoznak a Takarékbank Zrt. tudomására jutott személyes- és banktitoknak minősülő adatokra, információkra.

A személyes adatok és a banktitok védelme


A Takarékbank Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Takarékbank Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékbank Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje.
A Takarékbank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, a Takarékbank Zrt.-vel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.
A Takarékbank Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.