Takarékinvest

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

Általános információk

Általános információk

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

A Féléves Magyar Állampapír (korábban Féléves Kincstárjegy*) féléves futamidejű befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke lejáratkori kifizetésére vonatkozó állami kötelezettségvállalással.

A Féléves Magyar Állampapír névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír. A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Féléves Magyar Állampapíron alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszak lezárását követő második munkanap. A kamat sorozatonként kerül rögzítésre az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)


Névértéke 10.000 Ft
Jegyzési árfolyam: a névérték 100%-a


A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Féléves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Féléves Magyar Állampapír a futamidő alatt is bármikor visszaváltható, mivel az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Magyar Állampapírra, így biztosítva az értékpapír likviditását. Lejáratig történő tartás esetén az Állampapír névértéke a lejárat időpontjában az előre meghirdetett fix kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.


Az mTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból. Az Állampapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.

A Féléves Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

A Féléves Magyar Állampapír dematerializált (nem papír alapú) értékpapírként hetente új sorozatként kerül kibocsátásra, melynek feltételeit a kibocsátás első munkanapját megelőző 3 munkanappal hozza nyilvánosságra a Kibocsátó, a Magyar Állam, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) útján.

A Féléves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

tájékoztató dokumentumok


Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Féléves Magyar Állampapír Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat .

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...