A takarékszövetkezetek 1989. április 18-án 1 035 millió Ft alaptőkével alapították a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-t (mai nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) azzal a céllal, hogy általa olyan szolgáltatásokat is nyújthassanak ügyfeleiknek, amelyekre kis méretüknél fogva jogszabályi vagy egyéb okok miatt nem lennének képesek. A takarékszövetkezetek a Bank küldetését egységes piaci fellépésük megteremtésében, versenypozíciójuk megerősítésében, valamint tevékenységi korlátaik feloldásában jelölték meg.


 

A takarékszövetkezetek együttműködésének rövid idő alatt kellett a töretlenül fejlődő európai szövetkezetek nyomába lépnie. Tevékenységük és működési területük liberalizálására néhány évvel a kétszintű bankrendszer létrejötte előtt került sor: akkor kaptak lehetőséget a betétgyűjtés mellett hitelezésre és fióknyitásra a városokban. A jogi értelemben és az üzletpolitika tekintetében is különálló takarékszövetkezetek a nyolcvanas évek végén együttműködést kötöttek.

 

Versenyképességük fokozása és tevékenységi körük bővítése érdekében 1989-ben megalapították saját bankjukat, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t (TakarékBank). Piaci helyzetük stabilizálása és országos érdekeik összehangolása céljából 1990-ben létrehozták önálló érdekképviseleti szervüket, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget (OTSZ). A kilencvenes évek gazdasági környezete üzleti kapcsolataik szorosabbra fűzésére késztette a Takarékszövetkezeteket: 1993-ban megszületett a Takarékszövetkezeti Integráció. Ennek keretében 1994-ben felállították a stabilitást és a válsághelyzet megelőzését szolgáló biztonsági alapjukat, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA).

 

Az Integráció megfelelő szervezeti keretet és lehetőséget teremtett a szektor csoportszintű együttműködésére, összehangolt fejlődésére, a vidéki lakosság, a vállalkozói és az intézményi ügyfelek teljes körű kiszolgálására. A takarékszövetkezetek több mint 1600 fiókot számláló hálózatuk révén (ami a magyarországi fiókhálózat 60%-át teszi ki) az ország szinte minden második településén jelen vannak. Ügyfeleiket egyre bővülő szolgáltatásokkal és termékekkel várják.