Takarékbank Zrt.

 

A takarékszövetkezetek 1989. április 18-án 1 035 millió Ft alaptőkével alapították a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-t (mai nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) azzal a céllal, hogy általa olyan szolgáltatásokat is nyújthassanak ügyfeleiknek, amelyekre kis méretüknél fogva jogszabályi vagy egyéb okok miatt nem lennének képesek. A takarékszövetkezetek a Bank küldetését egységes piaci fellépésük megteremtésében, versenypozíciójuk megerősítésében, valamint tevékenységi korlátaik feloldásában jelölték meg.

 

A magyar takarékszövetkezeti szektor központi bankjaként versenyképes feltételek mellett nyújt termékeket és szolgáltatásokat a takarékszövetkezetek részére piaci pozíciójuk erősítése érdekében.

 

Központi bankként fő funkciója termékek és szolgáltatások nyújtása a takarékszövetkezetek részére, valamint az üzleti fejlődésük koordinálása az Üzleti Együttműködési Szerződések által rögzített kereteken belül.

 

Kereskedelmi bankként elfogadja a szubszidiaritás elvét, így abban az esetben nyújt szolgáltatást a kiemelt ügyfélcsoportoknak, ha a takarékszövetkezeteknek nincs lehetőségük, megfelelő méretük vagy ismeretük az adott szolgáltatás nyújtására. Az önkormányzati ügyfélkört a takarékszövetkezetekkel együttműködve szolgálja ki, vállalati ügyfeleknek pedig csak meghatározott méret felett nyújt szolgáltatásokat.

 

Befektetési bankként kiegészíti a takarékszövetkezetek termékpalettáját, valamint közvetít a takarékszövetkezetek és a tőkepiacok között. Teljeskörű befektetési szolgáltatásokat nyújt közvetlenül, illetve ügynökökön keresztül magán- és intézményi ügyfeleknek, valamint hozzáférést biztosít a nemzetközi értékpapírpiacokhoz.

 

További részletek: www.takarekbank.hu

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

Takarékszövetkezetek

 

A takarékszövetkezetek 1989. április 18-án 1 035 millió Ft alaptőkével alapították a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-t (mai nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) azzal a céllal, hogy általa olyan szolgáltatásokat is nyújthassanak ügyfeleiknek, amelyekre kis méretüknél fogva jogszabályi vagy egyéb okok miatt nem lennének képesek. A takarékszövetkezetek a Bank küldetését egységes piaci fellépésük megteremtésében, versenypozíciójuk megerősítésében, valamint tevékenységi korlátaik feloldásában jelölték meg.

 

A takarékszövetkezetek együttműködésének rövid idő alatt kellett a töretlenül fejlődő európai szövetkezetek nyomába lépnie. Tevékenységük és működési területük liberalizálására néhány évvel a kétszintű bankrendszer létrejötte előtt került sor: akkor kaptak lehetőséget a betétgyűjtés mellett hitelezésre és fióknyitásra a városokban. A jogi értelemben és az üzletpolitika tekintetében is különálló takarékszövetkezetek a nyolcvanas évek végén együttműködést kötöttek. Versenyképességük fokozása és tevékenységi körük bővítése érdekében 1989-ben megalapították saját bankjukat, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t (Takarékbank). Piaci helyzetük stabilizálása és országos érdekeik összehangolása céljából 1990-ben létrehozták önálló érdekképviseleti szervüket, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget (OTSZ). A kilencvenes évek gazdasági környezete üzleti kapcsolataik szorosabbra fűzésére késztette a Takarékszövetkezeteket: 1993-ban megszületett a Takarékszövetkezeti Integráció. Ennek keretében 1994-ben felállították a stabilitást és a válsághelyzet megelőzését szolgáló biztonsági alapjukat, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA). Az Integráció megfelelő szervezeti keretet és lehetőséget teremtett a szektor csoportszintű együttműködésére, összehangolt fejlődésére, a vidéki lakosság, a vállalkozói és az intézményi ügyfelek teljes körű kiszolgálására. A takarékszövetkezetek több mint 1600 fiókot számláló hálózatuk révén (ami a magyarországi fiókhálózat 60%-át teszi ki) az ország szinte minden második településén jelen vannak. Ügyfeleiket egyre bővülő szolgáltatásokkal és termékekkel várják.