Takarékinvest

Külföldi részvények

Általános információk

Általános információk

Külföldi részvények

Ügyfeleinknek lehetőségük van deviza megtakarításukat a világ különböző piacain befektetni.

A külföldi részvénybefektetést elsősorban hosszútávú (3-5 év) elképzelésekkel rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik deviza (euró) megtakarításuknak keresnek magasabb hozamú befektetést, magasabb kockázatvállalás mellett, illetve azon forint megtakarítással rendelkező ügyfeleinknek, akik vagyonuk egy részét a nemzetközi piacokon szeretnék befektetni.

Általánosságban elmondható, hogy a részvénybefektetések hozama hosszabb távon jelentékeny módon meghaladhatja a kockázatmentes hozamot, ugyanakkor fontos tudni, hogy a részvények árfolyamai reagálnak a legérzékenyebben a piaci eseményekre. A részvények árfolyama a befektetés időszakában is erősen ingadozhat, ezért a külföldi részvények magas kockázatúnak minősülnek.
 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Külföldi részvények

Ügyfeleinknek lehetőségük van deviza megtakarításukat a világ különböző piacain befektetni.

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek érdekében alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en (Multilateral Trading Facilities, azaz alternatív kereskedési platform) kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.


KOCKÁZATOK

Piaci kockázat: a globális piaci helyzet, illetve az adott ország makrogazdasági (kamatpolitika, árfolyam politika, költségvetés, infláció, fizetési mérleg stb.) vagy politikai (választások stb.) helyzetének alakulása.

Egyedi kockázat: a részvénytársaság működéséből adódó kockázatot jelenti: mennyire kockázatos iparágban működik, eredménye mennyire éri el a várakozásokat, milyen tulajdonságai vannak, milyen a társaság menedzsmentje, milyen osztalékpolitikája van stb.

Az egyedi, illetve a piaci kockázatokból adódóan a részvény árfolyamában bekövetkezett változások is kockázattal járnak. Ha külföldi részvénybe fektetjük a pénzünket, még deviza kockázatot és ország kockázatot is futunk.

Kapcsolódó dokumentumok

Egyéb dokumentumok
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...