Takarékinvest

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

Általános információk

Általános információk

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

A Féléves Magyar Állampapír (korábban Féléves Kincstárjegy*) féléves futamidejű befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke lejáratkori kifizetésére vonatkozó állami kötelezettségvállalással.

A Féléves Magyar Állampapír névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású dematerializált értékpapír. A lejáratkor a Magyar Állam kötelezettséget vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Féléves Magyar Állampapíron alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszak lezárását követő második munkanap. A kamat sorozatonként kerül rögzítésre az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)


Névértéke 10.000 Ft
Jegyzési árfolyam: a névérték 100%-a


A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Féléves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Féléves Magyar Állampapír a futamidő alatt is bármikor visszaváltható, mivel a Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Féléves Magyar Állampapírra, így biztosítva az értékpapír likviditását. Lejáratig történő tartás esetén az Állampapír névértéke a lejárat időpontjában az előre meghirdetett fix kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.


A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból. Az Állampapír lejárat előtti értékesítése esetén a tőke- és kamatfizetésre vonatkozó állami kötelezettségvállalás nem érvényesül és a mindenkori másodpiaci áraktól, piaci hozamoktól függően akár tőkeveszteséggel is járhat.

A Féléves Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Féléves Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy)

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

A Féléves Magyar Állampapír dematerializált (nem papír alapú) értékpapírként hetente új sorozatként kerül kibocsátásra, melynek feltételeit a kibocsátás első munkanapját megelőző 3 munkanappal hozza nyilvánosságra a Kibocsátó, a Magyar Állam, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) útján.

A Féléves Magyar Állampapír Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

tájékoztató dokumentumok


Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Féléves Magyar Állampapír Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint a Takarékbank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat .

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...