Takarékinvest

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

Alapozza meg nyugdíj-kiegészítését aktív korban!

image

• Hosszú távú öngondoskodás, akár kis összegű befizetésekkel is,
• akár 20%-os jóváírás az adóból a befizetések arányában, de legfeljebb évi 150 ezer Ft mértékig.

Állami támogatás, kedvezmények

• A megtakarítást az állam az éves befizetés arányában akár 20%-os adójóváírással támogatja. Egy évben az igénybe vehető adójóváírás* mértéke maximum 150.000,- Ft lehet. Az egyéni befizetések kedvezménye nincs jövedelemkorláthoz kötve.
A tagdíjfizetést a munkáltató átvállalhatja.
• Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. A tag kedvezményezettet jelölhet meg a Nyugdíjpénztárba történő belépés során, illetve a tagsági jogviszony alatt bármikor.

Hogyan működik?

• A Nyugdíjpénztár a tag részére egyéni nyugdíjszámlát nyit és vezet.
• Az egyéni nyugdíjszámlára rendszeres és eseti befizetések érkeznek.
• A tag befizetéseit a Nyugdíjpénztár befekteti, a hozamot folyamatosan jóváírja a tag számláján.

Tagdíj, a tagdíj tartalékok közötti felosztása

A 2015-ös évre meghatározott minimális tagdíj havi 3000 Ft.

• A rendszeres befizetés

o 95 %-a a fedezeti tartalékra kerül elszámolásra, amely az egyéni számlák összessége.
o 5%-át működési tartalékra könyveli a Nyugdíjpénztár.

• Mivel a likviditási tartalék már feltöltésre került, így oda rendszeres befizetés nem történik.
• Nem rendszeres (eseti) befizetések 100%-a fedezeti tartalékba, az egyéni számlára kerül.

Mikor juthat hozzá a pénzéhez?

Törvény szerint a tag az egyéni nyugdíjszámláján lévő megtakarításához 10 éves várakozási idő lejárta után juthat hozzá az alábbiak szerint:

A nyugdíjkorhatár elérésekor, illetve a nyugdíjba vonuláskor egy összegben, járadék formájában, vagy ezek kombinációjában veheti fel.
A nyugdíjkorhatár elérése előtt a 10 éves várakozási idő lejárta után
- a hozam adómentesen vehető fel,
- a tőke rész felvétele részben vagy egészben a mindenkori érvényes adó- és járulékszabályok szerinti SZJA és EHO elvonása mellett,
- lehetőség van banki fedezetként való lekötésre (az egyéni számla egyenlegének 50%-ig), jogszabályban rögzített feltételek mellett.
A 10 éves várakozási idő után felvehető hozam nem minősül egyéb jövedelemnek, így adó- és EHO nem terheli.

Ki lehet tag a Nyugdíjpénztárban?

• a 16. életévét betöltötte,
• a Belépési Nyilatkozatot aláírta, és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
• és a tagdíj fizetését vállalja.

 

 

* A jóváírásra a tag nyilatkozata és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt követelmények fennállása esetén kerülhet sor.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak. 

Szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

A Nyugdíjpénztár befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a lehetséges kockázatokról, illetve a Nyugdíjpénztár időszaki hozamairól, a fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon a tagszervezést végző takarékszövetkezeteknél, illetve a Nyugdíjpénztár internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, Szolgáltatási Szabályzatából.

A lakóhelyéhez legközelebbi tagszervező takarékszövetkezetet az alábbi listában találja.

 

 

 

Egyéb dokumentumok
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...